Utsikt-vid-Roea-broa1.jpg

Vi samarbetar med

http://www.aspamarken.se/res/default/vuxenskolan.gif

 Norra Aspamarkens   bygdelag  lägger kanalisation för ett kommande fibernät i bygden med stöd från EU.

EU-logotype.jpg

 

Alla är välkomna att vandra på våra leder.   Här kan du ladda ned en karta över lederna.

 

PICT3625-2.JPG

Långsjöleden

Leden följer gamla vägar och stigar runt Långsjön.

Leden är 11.4 km lång.

Luffaboleden

leden följer gamla stigar mellan gårdarna

Leden är 10,3 km lång. Det går även att gå en kortare

slinga på 4.5 km.
Det är en lätt vandring.

Eldning endast tillåten på iordningställda grillplatser.


Bryt inte grenar och ris av levande träd.


Gå inte vid sidan av leden där den går nära bebyggelse,
genom odlade marker eller över skogsplanteringar.


Skräpa inte ner i naturen.

Om du har hund med, tänk på att du alltid måste
hålla den kopplad i skog och mark under tiden 1/3-20/8.


För att undvika att störa älgjakten bör du inte använda
lederna under den mest intensiva jaktperioden
någon vecka i mitten av oktober.

Läs mer om Allemansrätten

Leder skapades genom ALU-projekt våren 1996

Det var med hjälp av ett ALU-projekt våren 1996 som arbetet med att röja stigar och vägar kom igång.
Röjsåg, yxa och målarfärg och flera kaffekorgar gick åt för att åstadkomma dessa vandringsleder.

Lederna invigdes i juli 1997 med pompa och ståt.

Sedan dess har många gått dessa leder.

Ansvarig för lederna är : Börje Orrvik

 

©2005 Norra Aspamarken. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 juni 2014.