Utsikt-vid-Roea-broa1.jpg

Vi samarbetar med

http://www.aspamarken.se/res/default/vuxenskolan.gif

 Norra Aspamarkens   bygdelag  lägger kanalisation för ett kommande fibernät i bygden med stöd från EU.

EU-logotype.jpg

 

©2005 Norra Aspamarken. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 juni 2014.