Utsikt-vid-Roea-broa1.jpg

Vi samarbetar med

http://www.aspamarken.se/res/default/vuxenskolan.gif

 Norra Aspamarkens   bygdelag  lägger kanalisation för ett kommande fibernät i bygden med stöd från EU.

EU-logotype.jpg

PICT4049.JPG

2013-09-04

Mycket har hänt under de år som gått sedan bygdelaget fick bidrag till kanalisation.

Ibland har det varit två steg fram och ett bakåt!...men nu ser vi slutet på projektet.  Det var tänkt att grävningen efter landsvägen skulle göras klart i början av juni, men allt stoppades av Trafikverket som lagt ny beläggning på vägen.  I förra veckan sattes arbetet igång igen.  Och sakta men säkert så går grävandet vidare och förväntats vara slutfört nästa vecka.

Bredband - färdiggrävt!

 PICT5060.JPG

 Så här såg det ut i Sörbytorp hösten 2012. Elkabel och rör för bredbandet grävdes ned. Under de senaste 14 dagarna har det grävts utmed landsvägen.  I fredags avslutades grävningen i Perstorp.  Nästa steg är att dels mäta upp var ledningen går fram dels så ska fibern blåsas in.

 

Skanova har förberett inblåsning av fiber som kommer att göras av ElTelNetworks. Fibern till Äskebäcken är på plats och fungerar bra.
12 fastigheter kommer att anslutas och kanalisation är gjord så att det är möjligt att bygga vidare.

2013-10-20

Vid middagstaget dök det upp en person som mätte in var fibern är nedgrävd. Snart får jag veta precis var fibern finns och på vems mark. Trafikverket och Sveaskog vill ha betalt för intrånget. Min förhoppning är nu att kabeln ligger så långt som möjligt från landsvägskanten för det är dyrare att befinna sig nära vägbanan.

 2013-10-24
I morgon kommer EltelNetworks tekniker till Sörbytorp och Perstorp. Vad jag förstått så är vi den sista som ansluts till fibernätet.

2013-10-25 på eftermiddagen

P1000068.JPG

P1000070.JPG

Teknikerna skalar av kabeln och ta bort en del "trådar"
Mitt emellan dem finns den optiska fibern..tunnare än en metrev.

30 oktober---beställer jag bredband, telefon och TV - det var med en viss vånda.  Det är så många valmöjligheter. 

6 november så byter jag från koppartråd till bredbandstelefoni!

13 november - bredband, digital tv och ip-telefoni.

HD-TV har jag inte sett sedan en ITU-mässa i Geneve i början av 1990-talet! Då såg jag en stor tv-bild på med en  balettdansös.

Då arbetade jag på Televerkets bibliotek bland med att ITU-standard. ITU  Blue books! Telestandard av alla möjliga slag.  Förändringarna skedde så snabbt att man inte han trycka upp standarden för en ny version var på gång. Vart 4:e år var publicerades en ny upplaga.
Ja, det var då!  Nu har jag HD-TV hemma, Tv:en är platt.

Att skicka upp information till hemsidan går med rasande fart - när  jag började med vår hemsida 2005 tror jag det var, då tog det evigheter. Och ofta så gick det skogen och det var bra att börja om.

Nu återstår att slutföra projeket, den 31 december 2013, är slutdatum.

Nu hoppas jag att bygden får glädje av bredbandet!

Historik!

Bygdelaget ansökte under hösten 2010 kanalisationsstöd.  Bygdelaget har beviljats projektstöd

från Jordbruksverket samt medfinansiering av PTS.

Kanalisationstöd utgår enbart till områden där inte telekomföretag är beredda att satsa på att bygga ett bredbandsnät då befolkningsunderlag är för litet. Det stödet för kanalisation är

100 %. Ju mer arbete vi kan lägga ner själva detsto längre kan vi gräva och lägga rör.

När kanalisation finns  där och tillräckligt många vill ansluta sig  kommer förhoppningsvis någon att  blåsa in fiberl i våra rör. - Vi får tillgång till bredband!

100 % stöd för kanalisation ....0 % för att blåsa in fiber m m.  Är gäller det att arbeta för att så många som möjligt kommer att ansluta sig.

Projektet går under namnet Fibernät i Tiveden/Äskebäcken. Namnet kommer av ett samarbte med vägsamfälligeterna runt telestationen i Davidstorp.  Projektledaren där Olle Finnman, har skapat en mall för hur man kan göra en ansökan. Förhållanden och motiv för att ansöka om     kanalistationsstöd är likartade för våra skogstrakter.  På sikt hoppas vi kunna skapa  ett robust och hållbart fibernät för Tiveden.  Ju fler som kanalisationen når desto attraktivare för marknaden.

 

Oktober 2013

Efter 3 års mödosamt jobb så finns inte bara kanalisation utan ett klart fibernät

P1000080.JPG

Tänk att det gick till slut att samhänga!

P1000072.JPG

Till Perstorp byttes de gamla stolparna ut. Här samsas Vattenfall och Skanova med var sina ledningar.

P1000112.JPG

Duktiga grävare har vi haft, inte ett spår syns efter deras arbete förra hösten.

P1000105.JPG

P1000117.JPG

Vad gör Göran egentligen? Jo, med hans hjäp så har kabelbrunnarna dolts.  Vad jag förstår så hoppas man aldrig behöva öppna dem igen.

P1000076.JPG

PICT3991.JPG

 

©2005 Norra Aspamarken. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 juni 2014.