Utsikt-vid-Roea-broa1.jpg

Vi samarbetar med

http://www.aspamarken.se/res/default/vuxenskolan.gif

 Norra Aspamarkens   bygdelag  lägger kanalisation för ett kommande fibernät i bygden med stöd från EU.

EU-logotype.jpg

I Aspamarken finns det gott om stenmurar. Odlingsflitiga torpare har krökt sina ryggar och plockat sten från åkerlapparna. Om denna möda påminner än idag stenmurar och rösen.

 

Sveriges stenmurar räcker fyra varv runt jorden ,

så det är inte endast i Aspamarken som det finns/funnits gott om sten.  I rapporten Kulturhistoriska bidrag och särdrag - uppföljning och utvärdering av natur- och kulturmiljöer. 

 

- läs mer om detta i ett pressmeddelande från Jordbruksverket

Vill du läsa hela rapporten, den är 94 s lång kan du ladda ned den gratis här

 

I rapporten finns många kartor!

 

©2005 Norra Aspamarken. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 juni 2014.