Utsikt-vid-Roea-broa1.jpg

Vi samarbetar med

http://www.aspamarken.se/res/default/vuxenskolan.gif

 Norra Aspamarkens   bygdelag  lägger kanalisation för ett kommande fibernät i bygden med stöd från EU.

EU-logotype.jpg

Nordhult var till mitten av 1950-talet en by med två gårdar. Gårdarna har funnits där sedan 1600-talet. Från den tiden  är många av husen i den lilla byn, som ligger ett par mil från torget i Askersund.  Skulle man till Fagertärn, så var det "Skirbråtavägen" som gällde.  

 

En gång låg denna by centralt i bygden med Skirbråtens skola i närheten. 

Norra Aspamarkens bygdelag verkar i dag i det som förr var Skirbråtens skolrote. Man tar av  från vägen mellan Askersund och Tived vid skylten Skirbråten. Denna krokiga väg var ända in på 1950-talet den stora turistleden till de röda näckrosorna i Fagertärn.

Det var en hissnade färd att cykla denna väg som ledde ned till Algrena - att åka buss verkar helt ofattbart!  Sista biten fram till Fagertärn fick man gå.

 

Det finns två gårdar i Nordhult, Oskars och Einars, efter de sista brukarna.

Einars har ett mycket gammalt boningshus med torvtak. Det var meningen att det skulle byggas ett nytt hus där 1926, men Abel i Björstorp såg till att det byggdes ett nytt hus i Lilla Björstorp istället.  1929 sålde Aspa ut gårdern och något nytt hus blev aldrig byggt.  Det är alltså en tillfällighet att huset finns kvar.

 

pict1092

 

  

Nordhult är kulturskyddat.

 

Västra och Östra Nordhult [T 3] (Askersunds sn)
Motivering:
Bymiljö med välbevarat byggnadsbestånd, representant för den kolonisation av Tiveden som gjordes på 1600-talet för att trygga kolförsörjningen åt Laxå bruk.

Uttryck för riksintresset:
Dubbelgård med med många byggnader från 1800-talet. Småbrutna och stenrika åkrar. ( hämtat från Länstyrelsen i Örebro

 

 

 

pict1093

Vägen till Nordhult ( kartan har många funktioner!)

 

På senare år har byn vuxit med ett par åretruntbostäder samt en sommarstuga.

 

 

 

Oskars - gårdens byggnader har rustats upp av familjen Hylander. Idag är gården åter i Familjen Larsson ägo.

Einar & Fridas gård

 har generation efter generation  brukat sedan 1600-talet. Huset har tak av grästorvor och takrännorna är gjorda av trä.

pict1089

 

Det var från början en liten stuga som senare byggdes till med litet vindsrum, som man nådde via ett tillbyggt trapphus.

pict1094

 

Här bodde Frida och Einar, Einar var född här på gården och Frida växte upp någon kilometer härifrån i Skirbråten.

 

Nordhult ligger vid den lilla Nordhultasjön. Einar brukade marken ända ned mot sjönkanten, där det idag är ganska sankt. När Einar körde med hästen på den sanka marken så satte han på "traäskor" på hästens hovar för att hästen inte skulle trampa ned sig.

 

 

pict1095

 

Einar och Frida brukade 10 ha åker och som alla småbrukare i skogsbygder, så var de självförsörjande - korna Stjärna och Fjällpiga gav på senare år mjölk till båder Frida och Einar samt de nio katterna.  I hönsgården gick några hönor.  Man odlade både råg, vete och potatis.

 

frida & einar på trappan

 

Frida och Einar var mycket gästfria.

Kaffepannan var nära till hands och Fridas småkakor var mycket goda.

 

 

 

©2005 Norra Aspamarken. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 juni 2014.